Spinnfondet 2023


SØK NÅ

SPINN - Fondet for nyskaping og omstilling

Opptil kr. 750.000,- tildeles en eller flere mottakere i 2023


Formål

Fondet har som formål å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til næringsutvikling.

Hvem kan søke?

Gavemidler kan tildeles bedrifter, organisasjoner eller fellesprosjekter som er etablert i kommunene Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Midler kan også tildeles prosjekter som er relatert til regionen.

Midlene skal tildeles bedrifter, organisasjoner eller fellesprosjekter som har nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak. Tildeling av støtte fra spinnfondet bør ha avgjørende betydning for prosjektets gjennomføringsevne. Prosjekter som bidrar til grønn omstilling og gode bærekraftsløsninger prioriteres. Videre prioriteres prosjekter som er i en tidlig fase i et utviklingsløp. Om midler skal tildeles etablerte bedrifter, må prosjektet tydelig defineres og oppfylle øvrige kriterier.

Det er Sparebanken Vest som oppnevner en jury for å vurdere bedriftene og prosjektene. Juryen består i år av Nordhordland Næringslag, Industriutvikling Vest (IUV) og Sparebanken Vest.

Søknadsfrist og tildeling

Søknadsfrist er 15. november 2023 og tildeling skjer i januar 2024 på Nordhordland Awards.

Juryen kan også på eget initiativ tildele midler til bedrifter, organisasjoner eller fellesprosjekter som oppfyller kriteriene.

Juryen velger i hvilken anledning utdeling av midlene skal skje.

Søknadsfrist
15. november 2023


SØK NÅ
Spinnfondet sin logo


Tidligere utdelinger av SPINN-midler

Opp gjennom årene har det vært delt ut flere millioner kroner fra SPINN-fondet til lokalt næringsliv. Her finner du et lite knippe bilder fra noen av utdelingene.