Vi hjelper etablerte bedrifter med videre vekst

Realisèr nye idèer og nå nye markeder


FÅ hjelp med vekst     kontakt oss 


Verden forandrer seg og du med den!

La ikke tilgangen på kompetanse, nettverk og kapital stoppe deg fra å gjennomføre dine ideer. 

Barn som står på toppen av en stige og ser og strekker seg mot himmelen

Digitalisering og det grønne skiftet påvirker alle


Endringene i samfunnet og i forretningslivet skjer stadig fortere og ofte handler det om digitalisering og om det grønne skiftet, i tillegg til alle andre faktorer som driver utvikling. Dette er noe som påvirker små og store bedrifter i alle bransjer. Det gjør at også kunder og markeder endrer seg. 

Dette gir deg som bedriftsleder utfordringer, men også muligheter. Nye kundegrupper og nye markeder oppstår og etterspør produkter og tjenester tilpasset deres behov. Det gir rom for økt lønnsomhet og videre vekst.

Mot og kraft til å handle

Videre vekst betyr å ta kalkulert risiko

Vindmøllepark langt ute  i havet

Videre vekst forutsetter innovasjon og nyskapning


Et eksempel på en bedrift som har klart å etablere seg i nye markeder er Equinor. De har gått fra olje og gass, til å etablere seg som en internasjonal aktør innen havbasert vindkraft. 


Kjernen i selskapet er fremdeles energiproduksjon til havs, men produksjonsmåten er ny. Equinor drar nytte av all kompetansen de allerede har opparbeidet i selskapet gjennom tiår mot nye markeder og kunder. Dette eksempelet viser at det mulig å endre retning uten å rokke ved grunnsteinen i bedriften.

Etablert teknologi 

Videre vekst betyr å ta etablert teknologi til nye markeder

Kvinne med VR briller på i et rødskjær

Hva vi i Industriutvikling Vest hjelper deg med


Vi i Industriutvikling vest kan bistå deg som en strategisk partner og rådgiver i denne prosessen gjennom kompetanse, nettverk og kapital. 

Slik drar vi sammen på reisen til å realisere ideene dine slik at du når kunder i nye markeder eller kan lansere nye tjenester og produkter i etablerte markeder. Videre vekst oppnås gjennom å skreddersy et program tilpasset din ide og din målgruppe. 


Etablerte markeder

Videre vekst betyr å ta i bruk ny teknologi

Videre vekst oppnås gjennom å skreddersy et program tilpasset din ide og din målgruppe.

Nettverk

Våre samarbeidspartnere og nettverksorganisasjoner er svært nyttige ressurser i arbeidet med å utvikle din bedrift. 

Nettverket vårt består av aktører innen privat og offentlig sektor, forskning og utvikling og vi hjelper deg med å finne aktuelle samarbeidspartnere, pilotkunder, mentorer og investorer.

Kontorplass

Nye ideer trenger kanskje plass for å vokse? Av og til kan det være nyttig å skille innovasjonprosjekter fra den daglige driften. Det sikrer fokus og rom for å gå i nye retninger.

Vi tilbyr topp moderne kontorlokaler sentralt i Knarvik med alt du trenger av fasiliteter, slik som møterom med prosjektor, auditorie, kantine m.m. Her blir du en del av i regionens fremste innovasjonsmiljø.

Forretningsutvikling

Vi hjelper deg med å sette opp forretningsmodeller og forretningsplaner, utfører markedsanalyser og alt annet som er forbundet med etableringen og utviklingen av din bedrift. 

Kapital

Vi kan bidra direkte med kapital til ditt prosjekt, bistå i søknadsarbeid til ulike tilskuddsordninger, sette deg i forbindelse med investorer eller annet som sikrer den økonomiske gjennomføringsevnen til din bedrift.

Vanlig konsulentvirksomhet

Mangler du nøkkelpersoner i bedriften? Trenger du midlertidig kompetanse? 


Vi kan stille med konsulenter som kan bidra i forskjellige stillinger, som rekrutterer, daglig leder eller prosjektansvarligØnsker du å videreutvikle bedriften din?

Eller har du spørsmål rundt noen av våre tjenester for etablerte bedrifter?


Vi hjelper deg med å videreutvikle din allerede etablerte bedrift for å maksimere sjansene for suksess!

Ring Tore André på tlf: 
91 57 54 50

Du kan også fylle ut kontaktskjemaet under, stille et spørsmål eller bestille et møte.

Bilde av Tore André Sines
Separate email addresses with a comma.