Nettverk og samarbeidspartnere.

Våre samarbeidspartnere og nettverksorganisasjoner er svært nyttige ressurser i arbeidet med å utvikle næringslivet i Nordhordlandsregionen.


Våre samarbeidspartnere

Vi har god støtte og hjelp i de offentlige aktørene som blant annet bidrar med årlige driftstilskudd for å drifte inkubatortjenesten i Nordhordlandsregionen

Vestland fylkeskommune logo

Vestland fylkeskommune

Vi set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland.

https://www.vestlandfylke.no

Alver kommune logo

Alver kommune

Kommunen ble etablert 1. januar 2020 da de tidligere kommunene Lindås, Radøy og Meland ble slått sammen til Alver.

https://www.alver.kommune.no/
Region Nordhordland logo

Regionrådet Nordhordland


Region Nordhordland interkommunale selskap er eigd av kommunane Alver, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen, Osterøy og Vaksdal.

https://regionnordhordland.no/


Nettverksorganisasjoner

Nettverksorganisasjonene bidrar med sin kompetanse, og det gode samarbeidet styrker kvaliteten på det tilbudet vi, som inkubator, kan gi eksisterende og kommende aktører i regionens næringsliv.

Nettverkene er etablert innenfor næringer som sammenfaller med de store og viktige næringene for vår region. Noen er også medlemsorganisasjoner for bedrifter i den enkelte bransje. Industriutvikling Vest har et nært samarbeid med følgende nettverksorganisasjoner:

Bergen Næringsråd logo

Bergen Næringsråd

Bergen Næringsråd er den største medlemsorganisasjonen for næringslivet i Bergensregionen med over 3200 medlemmer.

https://www.bergen-chamber.no/

Vestlandets Innovasjonsselskap logo

VIS Innovasjon

VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap er et av Norges største innovasjonssentre. Vårt oppdrag er å bidra til kunnskap og nye idéer blir til fremtidens løsninger. 

https://www.visinnovasjon.no/

Innovasjon Norge logo

Innovasjon Norge

Vi skal bidra til nyskaping i næringslivet, bærekraftig vekst og eksport for konkurransedyktige norske bedrifter, og utvikling i distriktene. Vi profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

https://www.innovasjonnorge.no/

Nordhordland Næringslag logo

Nordhordland Næringslag


Nordhordland Næringslag er en medlemsorganisasjon som arbeider for å fremme næringslivets interesser i Nordhordlandsregionen, og sikre at Nordhordland har de kvaliteter som gjør at folk ønsker å bo og arbeide her.

https://www.nonl.no/

Connect Vest-Norge logo

Connect Vest-Norge

Connect Vest skal bidra til at innovative oppstartsselskaper på vestlandet lykkes.

https://connectvest.no/