Om Selskapet


I 2010 ble det tatt initiativ til å etablere en industriinkubator på Mongstad basert på SIVA sitt konsept. Selskapet ble stiftet 4. mai 2011 som Industriutvikling Vest AS.

Visjonen er at industriinkubatoren skal utvikle ny lønnsom forretningsvirksomhet med utgangspunkt i virksomhetene på Mongstad spesielt og Nordhordland og Bergensregionen generelt.

Mongstad er et godt utgangspunkt for utvikling av nye forretningskonsept, da regionen har betydelig industriell kompetanse, råvaretilgjengelighet, godt etablert infrastruktur, utviklede nettverk og mange etablerte bedrifter. Nærmere 3.000 arbeidsplasser er knyttet til Mongstad-området i dag.

Ambisjonen er å skape minst 10 nye virksomheter i programperioden på 5 år, samt øke antall arbeidsplasser. Inkubatoren vil også bidra til å utvikle eksisterende virksomheter i regionen.   


Bilde av Mongstad Industriområde