Personvernerklæring


Personvernerklæring

Sist oppdatert: 04.12.2018

Vi tar personopplysningene dine på alvor.

Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra Industriutvikling Vest og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. Industriutvikling Vest er underlagt personopplysningsloven av 22.mai 2018 og personvernforordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) ved behandling av personopplysninger.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev og benytte del- og tipstjenesten. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Bruk av databehandlere

Industriutvikling Vest benytter i enkelte tilfeller databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler med databehandler for å sikre at behandlingen av opplysningene er i samsvar med personvernregelverket og våre krav til behandling av personopplysninger. Bruken av databehandlere er ikke å regne som en utlevering av personopplysninger.

Lagringstid

Vi vil slette eller anonymisere personopplysninger om deg når formålet med den enkelte behandling er oppfylt, med mindre opplysningene skal eller kan oppbevares utover dette som følge av lovgivningen. Personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, om du trekker ditt samtykke. Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følge av avtaleforholdet er oppfylt.

Dine rettigheter

Du har rett til å kreve innsyn, korrigering eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelser mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

For å benytte deg av dine rettigheter sender du epost til post@industriutviklingvest.no. Vi vil svare på din henvendelse så raskt som mulig, og senest innen 30 dager.

Webanalyse og informasjonskapsler (cookies)

Vi har en egen informasjonsside om vår bruk av informasjonskapsler hvor vi har utdypet hvilke informasjoner som samles inn, deres formål og hvilke tredjeparter som har tilgang til dem. Les mer om vår bruk av cookies her.

Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Del med andre" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

Påmelding, skjema

Nettsiden kan ha skjema for påmelding eller andre skjema. Disse skjemaene er tilgjengeliggjort for publikum for å utføre de oppgaver de er ment å gjøre. Påmeldingsskjema er for at besøkende kan melde seg på eller registrere seg. Personopplysninger vi mottar blir ikke benyttet til andre formål enn å svare på henvendelsen.

Behandlingsansvarlig

Behandlingsansvarlig for personopplysningene vi behandler om deg er Industriutvikling Vest ved daglig leder. Kontaktinformasjonen til Industriutvikling Vest er:

Besøksadresse og postadresse:
Hagellia 6,
5914 Isdalstø

E-post: post@industriutviklingvest.no