Søk midler hos Industriutvikling Vest - sammen skaper vi fremtidens vekstbedrifter.

Vi er en pådriver for nyskaping og vekst for næringslivet i Nordhordland.


Søk nå

Vi skal i 2024 bidra med flere millioner kroner til gründerselskaper og etablerte selskaper i regionen, og vi ser nå etter gründere og bedrifter som ønsker å få til noe nytt som har markedsmuligheter.Har du en god forretningsidé, spennende produkt eller ønske om å utvikle  bedriften din?

Da kan du søke opptak hos Industriutvikling Vest, samt tildeles midler. Vi tilbyr også topp moderne kontorlokaler sentralt i Knarvik for de som vil bli en del av gjengen i regionens fremste utviklingsmiljø. 

Vi gjør oppmerksom på at Industriutvikling Vest etter lovverket må beregne en egenandel av søkeren av verdien på den støtten vi kan tildele. 

Vi deler ut støtte i form av rådgivning, enten utført av egne ansatte eller innleide ressurser. 

SØK HER

Uklart bilde av to menn som gir hverandre et håndtrykk på et solfylt kontor

Hva vi primært støtter:


 • Utvikling av nye produkter og tjenester
 • Omstillingsprosjekter i virksomheten
 • Omstrukturering av bedriften
 • Finne nye markeder nasjonalt og internasjonalt for å styrke konkurransekraften


Kriterier for tildeling:

Følgende kriterier vektlegges ved vurderingen av søknaden/prosjektet, hvorav minst tre av kriteriene må være oppfylt:

 1. Bærekraft/verdiskapingspotensial
 2. Sysselsettingseffekt i form av lokale arbeidsplasser
 3. Nasjonalt eller internasjonalt potensiale
 4. Satsingsvilje / egeninnsats fra gründer / samarbeid med andre
 5. Om mulig nyskapende/innovativ eller bidra til omstilling
 6. Miljøvennlige løsninger
I tillegg må bedriften/prosjektet
 • Være villig til å lytte til og jobbe sammen med forretningsrådgivere.
 • Være villig til å dele av sin kunnskap til andre bedrifter i inkubatoren

Hva vi tilbyr


 • Bedriftsrådgivning og forretningsutvikling tilpasset ditt konkrete behov med fokus på produktutvikling, økonomi, salg, markedsføring, kvalitetssikring, patenter osv.
 • Tilgang til relevante nettverk
 • Bidrar til aktiv profilering av gründere og etablerte bedrifter
 • Godt kjennskap til økonomiske støtteordninger
 • Gode kontorfasiliteter for dem som har behov for det i fellesskap med suksessrike bedrifter.

Opptaksprosess

Utfylling av søknadsskjema med en beskrivelse av forretningsideen. Prøv å få frem relevante momenter i forhold til opptakskriteriene. Søk gjerne om ønsket tilskuddsbeløp. Vi gjør oppmerksom på at Industriutvikling Vest etter lovverket må beregne en egenandel av søkeren av verdien på den støtten vi kan tildele. 

Vi deler ut støtte i form av rådgivning, enten utført av egne ansatte eller innleide ressurser. 

Avklaringsmøte

Når vi har mottatt søknadsskjema vil du/dere bli innkalt til et avklaringsmøte med Industriutvikling Vest. Dersom du lurer på noe eller ønsker hjelp fra inkubatoren i forkant av opptakt kan du ringe eller sende mail, se kontaktinfo her.


All informasjon knyttet til søknadsprosessen behandles konfidensielt.

Søk om opptak hos Industriutvikling Vest, samt bli tildelt midler.


Vi tilbyr også topp moderne kontorlokaler sentralt i Knarvik

Bli en del av gjengen i regionens fremste utviklingsmiljø.


Interessert?

RING 411 63 908


Eller kontakt oss her:


Separate email addresses with a comma.