Eksportprogram

For bedrifter med ambisjoner og potensiale for bærekraftig og internasjonal vekst


Er din bedrift klar til å skalere internasjonalt?

Industriutvikling Vest gjennomfører et eksportprogram med særskilt fokus på bedrifter med vekstpotensial, som har ambisjoner om etablering eller videre ekspansjon til internasjonale markeder.


Mann i dress med et stort smil som snakker i mobiltelefonDet skal bidra til å opprettholde eller øke eksportandelen fra Nordhordland og Osterøy. Samtidig skal det underbygge viktigheten av utvikling av et vekstkraftig og bærekraftig næringsliv som skaper lønnsomme arbeidsplasser i regionen.

Målgrupper for programmet er bedrifter i Nordhordland og Osterøy som har ambisjoner og potensiale for bærekraftig internasjonal vekst, eller videre internasjonale ekspansjon. Dette kan oppnås gjennom verdiøkning av produkter og tjenester, eller introduksjon av nye produkter og tjenester i markedet.

Eksportprogrammet passer for bedrifter som har:

  • høyt ambisjonsnivå, 
  • mål om utvikling av eksportstrategi som er forankret i styret 
  • vil prioritere nøkkelressurser som vil følge hele programmet

 

Visulaisering av IUV sitt eksportprogram

Deltakerne i Eksportprogrammet kan forvente:


  • Innsikt: Gjennom programmet får deltakerne innsikt i trender, verktøy, metodeverk, teori, som er nødvendig for internasjonal skalering.
  • Evaluering: Bedriftene går igjennom grundig forretningsorientert evaluering av sin bedrift (konsept), forretningsmodell, strategi og eksportpotensial
  • Inspirasjon: Innsikt fra svært ettertraktede bidragsytere: erfarne forretningsveiledere, spesialister innenfor viktige fagfelt, investorer og entreprenører.

  • Individuelle rådgiver/mentor: en rådgiver/mentor (forretningsutvikler) som gir personlig oppfølging, en-til-en sparring og veiledning igjennom hele reisen
  • Verktøykasse: Metoder og teknikker som hjelper din bedrift med å utvikle og iverksette en eksportstrategi.
  • Adgang til et kompetansenettverk: Adgang til riktig FOU miljø og øvrige kompetansemiljø som kan bidra til å realisere forsknings - og utviklingsprosjekter som styrker din konkurransekraft på internasjonale markeder. 
  • Veikart (Strategi for eksport): En eksportstrategi med tilhørende handlingsplan. En oversikt over hva som må være på plass for å nå dine ambisjoner.

Program

Programmet er samlingsbasert over en periode på ni måneder.
Dato for samlingene er:

Samling 1: 24. - 25. oktober 2023
Samling 2: 28. - 29. november 2023
Samling 3: 16. - 17. januar 2024
Samling 4: 13. - 14. februar 2024
Samling 5: September 2024

Det er et begrenset antall plasser så søk idag!

Programmet har en markedsverdi på 200.000,-
Egenandel per bedrift er 40.000,- *
*Gjelder SMB bedrifter

Påmelding fortløpende, første bedrift til mølla prinsippet - maks 8 selskaper.

Ulike folk samlet i foajeen på Dampen


Ønsker du å vite mer? 

Ta kontakt med oss i dag!


Tore André Sines

Senior Forretningsutviklar

Kontaktinformasjon:
E-post: ts@iuv.no
Tlf: 91 57 54 50

Bilde av Tore André Sines
Bilde av Karen Guldbrandsøy

Karen Guldbrandsøy

Administrativ leder

Kontaktinformasjon:
E-post: kg@iuv.no
Tlf: 41 67 80 70