Lovende resultater for Fiskebus overvintringstest i Austevoll.

FiskeBu tester et nytt overvintringssystem for leppefisk for å forbedre fiskevelferden og muliggjøre gjenbruk. Prosjektet, gjennomført i samarbeid med Havforskningsinstituttet på Austevoll, har vist lovende resultater med 98% overlevelse gjennom vinteren.

 Ved å imitere leppefiskens naturlige dvaleforhold, sikter FiskeBu mot å redusere dødeligheten som vanligvis er høy i oppdrettsmerder, og forlenge bruken av leppefisk som lusespisere. Dette innovasjonstiltaket har potensial for å redusere kostnader og forbedre bærekraften i oppdrettsnæringen.

Les hele saken på ilaks.no her: Tester overvintring for leppefisk: – Enormt potensial for bedre fiskevelferd og gjenbruk.

Børge Brundtland 29. februar 2024
Share this post
Tagger
Arkiver