Har du en god forretningsidé, spennende produkt eller ønske om å utvikle bedriften din?

Da kan du søke opptak hos Industriutvikling Vest, samt tildeles midler. Første søknadsfrist er 1. februar, neste frist er 1. september. Vi tilbyr også topp moderne kontorlokaler sentralt i Knarvik for de som vil bli en del av gjengen i regionens fremste utviklingsmiljø. 

Søknadsfrist 1. februar 2018

Neste frist 1. septemberr 2018

Søk nå eller les mer under bildeserien fra noen av våre arrangementer.

 
 

 

Kriterier for tildeling

Følgende kriterier vektlegges ved vurderingen av søknaden/prosjektet, hvorav minst tre av kriteriene må være oppfylt:

 1. Bærekraft / verdiskapingspotensial
 2. Sysselsettingseffekt i form av lokale arbeidsplasser
 3. Nasjonalt eller internasjonalt potensiale
 4. Satsingsvilje / egeninnsats fra gründer / samarbeid med andre
 5. Om mulig nyskapende/innovativ eller bidra til omstilling

I tillegg må bedriften/prosjektet

 • Være villig til å lytte til og jobbe sammen med forretningsrådgivere
 • Være villig til å dele av sin kunnskap til andre bedrifter i inkubatoren

Opptaksprosess

Utfylling av søknadsskjema med en beskrivelse av forretningsideen. Prøv å få frem relevante momenter i forhold til opptakskriteriene. Søk gjerne om ønsket tilskuddsbeløp. Vi gjør oppmerksom på at Industriutvikling Vest etter lovverket må beregne en egenandel av søkeren av verdien på den støtten vi kan tildele. Vi deler ut støtte i form av rådgivning, enten utført av egne ansatte eller innleide ressurser.

Avklaringsmøte

Når vi har mottatt søknadsskjema vil du/dere bli innkalt til et avklaringsmøte med Industriutvikling Vest. Dersom du lurer på noe eller ønsker hjelp fra inkubatoren i forkant av opptakt kan du ringe eller sende mail, se kontaktinfo her.

All informasjon knyttet til søknadsprosessen behandles konfidensielt.

Hva vi tilbyr

 • Bedriftsrådgivning og forretningsutvikling tilpasset ditt konkrete behov med fokus på produktutvikling, økonomi, salg, markedsføring, kvalitetssikring, patenter osv.
 • Tilgang til relevante nettverk
 • Bidrar til aktiv profilering av gründere og etablerte bedrifter
 • Godt kjennskap til økonomiske støtteordninger
 • Gode kontorfasiliteter som dem som har behov for det i fellesskap med suksessrike bedrifte

 

Søknadsfrist 1 februar!