Vi satser offensivt på næringslivet i Nordhordland og deler nå ut enda mer midler til de etablerte bedriftene i regionen.

Ekstratildeling på 4 millioner
Søknadsfrist 1. Mai 2018

Ta kontakt for en uformell prat så fort som mulig eller send inn en søknad nå:

 
 

 
 

Hva vi primært støtter:

  • Utvikling av nye produkter og tjenester
  • Omstillingsprosjekter i virksomheten
  • Omstrukturering av bedriften
  • Finne nye markeder nasjonalt og internasjonalt for å styrke konkurransekraften

Hva vi kan bidra med:

  • Vi kan bidra til å utvikle prosjekter og aktiviteter i din bedrift som kan ha stort potensial for framtidig inntjening og verdiskaping
  • Finansiering av de prosjekter og aktiviteter virksomheten ønsker å gjennomføre
  • Personlig rådgivning innen forretningsutvikling
 

 

Søk gjerne om ønsket tilskuddsbeløp.

Vi gjør oppmerksom på at Industriutvikling Vest etter lovverket må beregne en egenandel av søkeren av verdien på den støtten vi kan tildele.

All informasjon knyttet til søknadsprosessen behandles konfidensielt.