SPINN-fondet deler ut 650 000 kroner, søknadsfrist 01. oktober 2018

For fjerde år på rad øker Sparebanken Vest SPINN fondet, etter å ha delt ut en total av 1,3 millioner kroner i regionen siden 2015. 

Nå er det på tide å søke om du har nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak i bedriften eller prosjektet ditt.

Sparebanken Vest deler ut over en halv million

I 2015 opprettet Sparebanken Vest fondet SPINN, for nyskapning og omstilling i lokale bedrifter. Igjen er det på tide å søke om midler fra SPINN fondet, som nå er på 650 000, med søknadsfrist den 1. oktober 2018. 

Industriutvikling Vest er med i juryen

Fondet er ment for bedrifter i de ni kommunene som Sparebanken Vest har i sin region Nordhordland. Disse ni kommunene er Meland, Lindås, Radøy, Fedje, Austrheim, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Bedrifter som tilhører utenfor regionen har også mulighet om de har et eller flere prosjekter i en av de tilhørende kommunene. 

I juryen sitter Industriutvikling Vest og Nordhordland Næringslag sammen med Sparebanken Vest som har utnevnt oss til å ta del. Formålet med fondet er å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til næringsutvikling i regionen.