Nordhordlands eneste inkubator

Er du etablert bedrift eller gründer i Nordhordland? Som deltaker i en inkubator vil du få tilgang til et bredt nettverk og erfaring fra flere av våre samarbeidspartnere, og på denne måten minske risikoen rundt det å starte egen bedrift eller nye prosjekter. 

For oss er det viktig å bidra til vekst i regionen, og gjennom ulike programmer og tiltak forsøker vi dette. Inkubator-programmet er ett av disse tiltakene. 

Følgende kriterier vektlegges ved vurderingen av søknaden/prosjektet, hvorav minst tre av kriteriene må være oppfylt:

 • Bærekraft / verdiskapingspotensial
 • Sysselsettingseffekt i form av lokale arbeidsplasser
 • Nasjonalt eller internasjonalt potensiale
 • Satsingsvilje / egeninnsats fra gründer / samarbeid med andre
 • Om mulig nyskapende/innovativ eller bidra til omstilling
 • Miljøvennlige løsninger

2018 opptaket

Som partner med SIVA vil bedriftene få profesjonell hjelp fra kompetente rådgivere som selv har utviklet bedrifter og som har nettverk til næringsliv, FoU- og kapitalmiljøer. Dette vil gi gründere en langt bedre start enn om de må finne ut av alt selv. I tillegg kan det tilbys samlokalisering i lokaler hvor en kan dele på ulike støttefunksjoner.

En industriinkubator er knyttet opp mot en stor industribedrift, ofte multinasjonale industriselskaper, eller en samling av industribedrifter, også kalt morbedrift (MB) som ønsker knoppskyting eller utvikling av nye bedrifter rundt seg.

SIVA har etablert 50 inkubatormiljøer over hele landet. Eierskapet til disse deles med privat næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høyskoler. Årlig får 150 nye gründerbedrifter hjelp til å vokse og utvikle seg. Siden oppstarten av inkubatorprogrammet i år 2000 har mer enn 1.000 bedrifter fått denne muligheten.

IUV tilbyr

 • Bedriftsrådgivning og forretningsutvikling tilpasset ditt konkrete behov med fokus på produktutvikling, økonomi, salg, markedsføring, kvalitetssikring, patenter osv.
 • Tilgang til relevante nettverk
 • Bidrar til aktiv profilering av gründere og etablerte bedrifter
 • Godt kjennskap til økonomiske støtteordninger
 • Gode kontorfasiliteter for dem som har behov for det i fellesskap med suksessrike bedrifter

Søknadsfristen er 02. september.