Søk SPINN-midler nå, søknadsfrist er 23. oktober.

Vinnere av Spinn-midler 2015.

To år etter oppstart av SPINN-fondet, Sparebanken Vest sitt fond for nyskaping og omstilling, er det igjen mulig for det lokale næringslivet å søke om midler fra fondet. 

I fjor ble det delt ut 450 000 til det lokale næringslivet. I år er midlene økt til 500 000.

Fondet er i utgangspunktet ment for bedrifter i de ni kommunene som hører til Sparebanken Vest sin region Nordhordland. De ni kommunene er Meland, Lindås, Radøy, Fedje, Austrheim, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Bedrifter utenfor regionen som har prosjekter som finner sted innenfor disse kommunene har også mulighet til å søke

Søknadsfrist for fondet i 2017 er 23 oktober. Gründere og bedrifter oppfordres herved til å søke!