Seminar: Det digitale skiftet

I en situasjon med rivende utvikling innen digitale løsninger, økende krav til digitalisering med tilhørende, muligheter og fallgruver er det viktig å fokusere på hvordan man kan bruke tilgjengelig teknologi for effektivisering og fremtidig vekst.

4. Mai arrangerer vi i samarbeid med MTI IT Service seminar i Dampen. Foredragsholdere blir blant annet Eirik Andreassen fra Toppindustrisenteret og stortingsrepresentant Torill Eidsheim.

MTI IT Service presenterer "Omstillingsprosjekt for bruk av digital samhandlingsteknologi", et prosjekt støttet av Lindås Næringsfond.

Mer informasjon om prosjektet med mulighet for påmelding finner du på www.detdigitaleskiftet.no