Søk om midler. Frist 1. februar 2018

Vi skal i 2018 bidra med ca. 3. mill. kroner til gründerselskaper og etablerte selskaper i regionen, og vi ser nå etter gründere og bedrifter som ønsker å få til noe nytt som har markedsmuligheter.

Har du en god forretningsidé, spennende produkt eller ønske om å utvikle bedriften din?

Da kan du søke opptak hos Industriutvikling Vest, samt tildeles midler. Søknadsfristen er 1.februar. Vi tilbyr også topp moderne kontorlokaler sentralt i Knarvik for de som vil bli en del av gjengen i regionens fremste utviklingsmiljø. 

Hva vi tilbyr

søknadsfrist-1-februar.jpg
  • Bedriftsrådgivning og forretningsutvikling tilpasset ditt konkrete behov med fokus på produktutvikling, økonomi, salg, markedsføring, kvalitetssikring, patenter osv.
  • Tilgang til relevante nettverk
  • Bidrar til aktiv profilering av gründere og etablerte bedrifter
  • Godt kjennskap til økonomiske støtteordninger
  • Gode kontorfasiliteter som dem som har behov for det i fellesskap med suksessrike bedrifter

Søknadsfrist 1. februar!