Ny utdeling av midler fra SPINN-fondet.

Ett år etter oppstart av SPINN-fondet, Sparebanken Vest sitt fond for nyskaping og omstilling, er det igjen mulig for det lokale næringslivet å søke om midler fra fondet. 

Fjorårets vinnere sammen med representanter fra Sparebanken Vest.

Fjorårets vinnere sammen med representanter fra Sparebanken Vest.

I fjor ble tilsammen 350.000 kroner fordelt på syv bedrifter gjennom fondet. På grunn av god respons fra næringslivet er midlene i år økt til 450.000.

Har du en god idé som går inn i kategoriene nyskaping eller omstilling har du nå altså igjen mulighet til å søke om midler til utvikling og gjennomføring av prosjektet. 

Fjorårets jury presenterte fondets opprinnelige pot på 250.000 kroner.

Fjorårets jury presenterte fondets opprinnelige pot på 250.000 kroner.

Fondet er i utgangspunktet ment for bedrifter i de ni kommunene som hører til Sparebanken Vest sin region Nordhordland. De ni kommunene er Meland, Lindås, Radøy, Fedje, Austrheim, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Bedrifter utenfor regionen som har prosjekter som finner sted innenfor disse kommunene har også mulighet til å søke.

Juryen består i år som i fjor av Sparebanken Vest, Industriutvikling Vest og Nordhordland Handverk- og Industrilag. 

Juryen står fritt til å fordele fondets midler til en eller flere mottakere, og vedtektene åpner opp for at juryen selv kan nominere bedrifter eller prosjekter dersom de mener de ser at det er idéer som er aktuelle å støtte. 

Søknadsfrist for fondet i 2016 er 1 oktober. Gründere og bedrifter oppfordres herved til å søke!