Sparebanken Vest støtter de gode idèene

Fond for nyskaping og omstilling.

Sparebanken Vest opprettet i 2015 SPINN, fondet for nyskaping og omstilling. Ved første utdeling i 2015 ble totalt 350.000 kroner fordelt på syv mottakere som presenterte nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak.

På grunn av stor respons i 2015 blir tilskuddsrammen økt med 100.000. I 2016 består fondet av 450.000 kroner og har søknadsfrist 1. oktober 2016.

Fakta.

Formål: Fondet har som formål å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til næringsutvikling.

Hvem kan søke? Gavemidler kan tildeles bedrifter som er etablert i kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Midler kan også tildeles prosjekter som er relatert til regionen. Midlene skal tildeles bedrifter eller prosjekter som har nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak.

Jury: Det er Sparebanken Vest som oppnevner en jury for å vurdere bedriftene og prosjektene. I 2016 er Nordhordland Handverk- og Industrilag (NHIL) og Industriutvikling Vest (IUV) medlemmer i juryen, sammen med Sparebanken Vest.

Søknadsfrist og tildeling: Søknadsfrist er 1. oktober og tildeling skjer normalt innen utgangen av november. Juryen kan på eget initiativ tildele midler til bedrifter eller prosjekter som oppfyller kriteriene. Juryen velger i hvilken anledning utdeling av midlene skal skje.

Se http://www.industriutviklingvest.no/spinn for mer informasjon og søknadsskjema.

Kontaktperson:

Beate Korsøen, Sparebanken Vest, Tlf. 970 82 941 E-mail: beate.korsoen@spv.no
Børge Brundtland, Industriutvikling Vest. Tlf. 41 16 39 08 E-mail: bb@iuv.no

Bilder/filer:

Bilder lastes ned her: http://goo.gl/zcwUXV

Pressemelding i pdf-versjon lastes ned her.