Industriutvikling Vest fyller 5 år!

I dag 4. mai fyller IUV fem år. Dagen ble feiret med inviterte gjester 3. mai i «Dampen». Ca. 70 inviterte gjester med fylkesvaraordfører Pål Kårbø i spissen, lokale ordførere, samarbeidspartnere, gründere og næringslivsfolk tok del i feiringen.

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø gratulerer daglig leder Børge Brundtland med 5 års dagen.

Fylkesvaraordfører Pål Kårbø gratulerer daglig leder Børge Brundtland med 5 års dagen.

Artisten Anne Hvidsten innledet med flotte melodier, gode  hilsener ble fremført, presentasjoner av gründere og bedrifter var noe av programmet. Ove Sjøstrøm fra SpeakLab ledet arrangementet på en fin måte.

Industriutvikling Vest ønsker og takke alle som har bidratt til den positive driften gjennom 5 år.

Vi ser lyst på de kommende årene hvor målet er å skape enda flere bedrifter, flere arbeidsplasser og styrke næringslivet i regionen.