En kvart million til de gode idéene.

Har du en god idé som går inn i kategoriene nyskaping eller omstilling har du nå mulighet til å søke om midler til utvikling og gjennomføring gjennom det nyopprettede fondet SPINN

Det er Sparebanken Vest som stiller med midlene på tilsammen 250 000,-  Disse pengene skal tildeles bedrifter eller prosjekter som har nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak. 

Juryen består i år av Beate S. Korsøen fra Sparebanken Vest, Børge Brundtland fra Industriutvikling Vest og Frode Langhelle fra Nordhordland Handverk- og Industrilag.  Juryen står fritt til å fordele fondets midler til en eller flere mottakere, og vedtektene åpner opp for at juryen selv kan nominere bedrifter eller prosjekter dersom de mener de ser at det er idéer som er aktuelle å støtte.

Fondet er i utgangspunktet ment for bedrifter i de ni kommunene som hører til Sparebanken Vest sin region Nordhordland. De ni kommunene er Meland, Lindås, Radøy, Fedje, Austrheim, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy.


Vi åpner også for søknader fra bedrifter utenfra regionen, dersom de har prosjekter som finner sted innenfor disse kommunene.
— Børge Brundtland, Industriutvikling Vest

Søknadsfrist 2015 er 15. oktober.

Søknadsskjema og mer informasjon om fondet finner du her.