Spår vekst i leverandørnæringen på Mongstad.

Foto: IUV

Foto: IUV

Omorganiseringen i Statoil vil få store følger for basestrukturen - ikke minst for forsyningsbasen på Mongstad

Gunnar Owe Gundersen, som har ansvar for Statoil sine forsyningsbaser i Norge, informerte denne uken en delegasjon fra NFD om den store omleggingen i seilingsmønsteret og konsekvendsene dette vil få for Mongstad. 

Les reportasje i avisa Nordhordland her.