Spennende samling med Siri Lill Mannes

Kom og hør Siri Lill Mannes og Arne Møller i Speaklab. Onsdag 13. januar kl. 18-21 blir det samling med presentasjonsteknikk som emne.

Hvordan får du folk til å høre etter, forstå og huske hva du sa?

SpeakLab Intro forklarer hvordan ord, stemme og kroppsspråk påvirker oss, og hvordan du selv med enkle grep kan oppnå større autoritet og gjennomslagskraft.

Du lærer steg for steg hvordan bygge opp en presentasjon som fagner og holder på publikums oppmerksomhet. Du vil også få tips om hvordan du får frem riktig budskap til omgivelsene, f.eks. media. Samlingen er i hovedsak foredragbasert, med enkle praktiske øvelser.

Tid: 
Onsdag 13. januar kl. 18-21

Sted: 
"Dampen", Hagellia 6, Knarvik

Deltakeravgift: 
kr. 300,-.

Deltakerne kan kjøpe raspeballemiddag i kantinen før samlingen begynner.