I tillegg har Mongstad Vekst en viktig funksjon som pådriver for gode infrastrukturtiltak på Mongstad. Nå er selskapet i oppstartsfasen med å utvikle Storemyra Næringsområde på Mongstad Sør.

Les mer om dette på www.mongstadvekst.no