Bedriftene kan får profesjonell hjelp fra kompetente rådgivere som selv har utviklet bedrifter og som har nettverk til næringsliv, FoU- og kapitalmiljøer. Dette vil gi gründere en langt bedre start enn om de må finne ut av alt selv. I tillegg kan det tilbys samlokalisering i lokaler hvor en kan dele på ulike støttefunksjoner.

En industriinkubator er knyttet opp mot en stor industribedrift, ofte multinasjonale industriselskaper, eller en samling av industribedrifter, også kalt morbedrift (MB) som ønsker knoppskyting eller utvikling av nye bedrifter rundt seg.

SIVA har etablert 50 inkubatormiljøer over hele landet. Eierskapet til disse deles med privat næringsliv, kommuner, fylkeskommuner, universiteter og høyskoler. Årlig får 150 nye gründerbedrifter hjelp til å vokse og utvikle seg. Siden oppstarten av inkubatorprogrammet i år 2000 har mer enn 1.000 bedrifter fått denne muligheten.

Hva kan vi gjøre for deg?

Her er et utvalg av de tjenestene vi tilbyr:

  • Kontorlokaler og administrative fellestjenester
  • Vurdering av forretningsideer
  • Tidlig-fase utvikling
  • Forretningsplaner
  • Etablering
  • Kontaktpunkt og nettverk
  • Søknader, forhandlinger og avtaleinngåelser
  • Eierskap og aksjonær
  • Bruk av ulike virkemiddelapparat, f.eks. Innovasjon Norge
  • Prosjektledelse