Formål

Fondet har som formål å forvalte gavemidler bevilget av Sparebanken Vest til næringsutvikling.

Hvem kan søke?

Gavemidler kan tildeles bedrifter som er etablert i kommunene Lindås, Meland, Radøy, Austrheim, Fedje, Gulen, Masfjorden, Modalen og Osterøy. Midler kan også tildeles prosjekter som er relatert til regionen.

Midlene skal tildeles bedrifter eller prosjekter som har nyskapende aktiviteter eller gode omstillingstiltak.

Det er Sparebanken Vest som oppnevner en jury for å vurdere bedriftene og prosjektene. Juryen består i år av Nordhordland Næringslag, Industriutvikling Vest (IUV) og Sparebanken Vest.

Søknadsfrist og tildeling

Søknadsfrist er 23. oktober og tildeling skjer normalt innen utgangen av november.

Juryen kan også på eget initiativ tildele midler til bedrifter eller prosjekter som oppfyller kriteriene.

Juryen velger i hvilken anledning utdeling av midlene skal skje.


Søknadsfrist
23. oktober 2017Utdeling høsten 2017

Foreløpig ikke fastsatt tid og stedFondet utgjør for 2017 kr. 500 000,- , og midlene tildeles en eller flere mottakere.