Produserer 100 kubikk mens konkurrenten produserer 30. Se IUV TV sending 8 her.

Det mobile saltblandeverket fra bedriften Smart Container kan flyttes der det er behov for saltløsning og blandes på stedet. Dette fører til en stor effektivisering da en kun transporterer tørrstoff og ikke saltløsning over lengre avstander. Møt Geir Hamre, som presenterer løsningen i sending 8 av IUV TV her: